Başlıklara tıklayarak grafikleri gösterip gizleyebilirsiniz.
Aktif İstatistik Sayısı :
Bilgisayar Programcılığı Sınıflara Ait Cinsiyete Göre Öğrenci Dağılımı

Bilgisayar Programcılığı Sınıflara Ait Öğrenci Yaş Dağılımı

1. Sınıf

2. Sınıf